Untitled

blind-letters:

и все пак никой океани никой каменист брягне беше способенда ми приютиили удавижеланията:) 

blind-letters:

и все пак никой океан
и никой каменист бряг
не беше способен
да ми приюти
или удави
желанията:) 

и в един момент взимаш един кантар
и теглиш моментите в които ти се живее
и тези в които не
и си правиш изводите

(Source: languidmind, via nightmare-69)